27.09: Mark Morgan (US), Gaute Granli, Kjetil Brandsdal @ RIMI/IMIR Scenekunst

​

22.09: Famlende Forsøk / Pål Asle Pettersen @ Consulatet