09.november, Sverre Knudsen//Anders Gjerde@ RIMI IMIR Scenekunst

22. september, Famlende Forsøk / Pål Asle Pettersen @ Consulatet

31. august - 1. september: Fjåge i Hillevåg 18